Hoe kunt u een aspirinevergiftiging oplopen?

Is het mogelijk een aspirinevergiftiging op te lopen en op welke wijze kan dit gebeuren? Door middel van dit artikel zullen wij u daar duidelijkheid in trachten te brengen. Aspirine is na Paracetamol het meest gebruikte geneesmiddel.

In medische kringen wordt aspirine ook wel acetylsalicylzuur genoemd. De merknaam Aspirine stamt uit het Duits van het woord Spirsäure, deze Duitse term staat voor salicylzuur. Stond er een letter 'A' voor dan stond dit voor acetyl, samengevoegd werd dit de naam aspirine. Het middel werd al in 1853 ontdekt maar in die tijd had men er geen interesse voor. Het geneesmiddel aspirine werkt pijnstillend en koortsverlagend, hierdoor wordt het voor vele verschillende kwalen ingenomen. Ook wordt het middel voorgeschreven in lage dosering om hartinfarcten of beroertes te voorkomen. Het is mogelijk om een aspirinevergiftiging op te lopen, echter is het zo goed als onmogelijk om dit onopzettelijk te doen. Een persoon met een gewicht van 70 kilogram zal meer dan twintig tabletten van 500 milligram moeten gaan innemen om zelfs maar lichte vergiftigingsverschijnselen te krijgen.

Het komt wel voor dat er een geleidelijke vergiftig optreed, dit zien we meestal bij kinderen en oudere mensen. De vergiftigingsverschijnselen treden op nadat meerdere dagen een iets hogere dosering wordt ingenomen dan is voorgeschreven. De aanbevolen dosering bij deze groepen ligt op 100 milligram per dag, hierbij loopt men geen enkel risico op een vergiftiging.

Aspirinevergiftiging is dus wel mogelijk maar zal in de meeste gevallen opzettelijk zijn en door eigen toedoen zijn ontstaan.

Wat zijn de symptomen van een aspirinevergiftiging?

Om daadwerkelijk te constateren of iemand een aspirinevergiftiging heeft opgelopen zal er een bloedmonster moeten worden afgenomen. U kunt echter een vergiftiging herkennen bij ernstige misselijkheid of braken, ook treed er een snellere ademhaling op, krijgt de persoon oorsuizen, transpireert deze hevig en zijn er koortsverschijnselen.

Bij een ernstige vorm van vergiftiging kunnen er epileptische insulten ontstaan en kan men verward raken. Is er een geleidelijke vergiftiging dan ontwikkelen de symptomen zich over enkele dagen of weken, hierbij zijn verwardheid, sufheid en hallucinaties veel voorkomende klachten.

Mocht na afname van het bloedmonster blijken dat er een aspirinevergiftiging is opgetreden dan zal er een infuus worden toegediend, is de patiënt in een derhalve slechte conditie dat dit niet helpt dan kan ook nierdialyse een noodzaak zijn. Een ernstige aspirinevergiftiging kan nier- en leverfalen tot gevolg hebben.

Het is niet bekend hoeveel personen jaarlijks overlijden aan de gevolgen van een aspirinevergiftiging. Door het grote aantal tabletten wat men moet innemen om daadwerkelijk een vergiftiging te krijgen betreft het in de meeste gevallen wel een overdosis en wordt het als een poging tot zelfmoord gezien.

Het is dus erg belangrijk dat als u vermoed dat er een aspirinevergiftiging heeft opgetreden er dan meteen contact opgenomen wordt met de huisarts of de hulpdiensten. Ook hierbij geldt dat hoe sneller men de behandeling kan starten hoe minder kans er is op blijvende schade. Neemt u te aller tijde een vermoeden van vergiftiging serieus, te lang wachten heeft zoals u kon lezen ernstige gevolgen.